Armáda Života     Армия Жизни     Life Army

Our poll

Rate my site
Total of answers: 17

Statistics


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Flag Counter
Home » 2015 » March » 20 » SLÁVIA – MATKA SLOVANOV OŽÍVA !
1:59 AM
SLÁVIA – MATKA SLOVANOV OŽÍVA !
http://dolezite.sk/old/SLAVIA_MATKA_SLOVANOV_OZIVA__6.html  
Zasadal X. Všeslovanský zjazd v Kyjeve.
PhDr. Jozef Mižák,
delegát X. Všeslovanského zjazdu v Kyjeve.
V dňoch 12.-13.novembra 2010 zasadal v Kyjeve X. Všeslovanský zjazd. Z 15 slovanských štátoch sa ho zúčastnilo 13. Neprišli Chorváti a Slovinci. Zo Slovenska sa zúčastnila desaťčlenná delegácia, ktorú viedla p. Dagmar Bollová, členka Slovanského parlamentného zväzu.
Skôr než sa pustím do opisovania nádhernej priateľskej atmosféry, ktorá sa niesla v naozajstnom bratskom duchu, trocha histórie:
X.zjazd nadväzuje a pokračuje v tradícii prvého, ktorý sa konal v Prahe v roku 1848. Konal sa v dobe germanizácie, ktorá prestala až po II. svetovej vojne. Ďalších päť zjazdov spadá do tohto obdobia. Šiesty sa konal v roku 1946 v Beograde 150 rokov po prvom. Siedmy v roku 1998 v Prahe. Ten sa koná po studenej vojne, keď do Európy vtrhla amerikanizácia, hlavne k slovanským národom. Do svojich rúk vzali a skúpili všetky média, rozostavili svojich agentov a poradcov, ruštinu ako slovanský dorozumievací jazyk nahradili angličtinou. V záujme obrany Slovanstva prijal tento zjazd koncepciu národného upevnenia, a tak vznikli národné výbory v každom štáte.Vzniká Slovanský parlament ako reprezentatívny orgán a ten sa už obracia priamo na národné parlamenty. Tento zjazd obnovil hnutie v nových podmienkach. Ôsmy v roku 2001 v Moskve. Potvrdil nastúpenú líniu a odsudzuje NATO ako agresora za vojnu, ktorú viedlo NATO na Balkáne proti slovanským štátom. Deviaty zjazd sa konal v Minsku v roku 2005. Tomuto zjazdu sa dostalo vysokého uznania a ocenenia za vytvorenie ducha slovanskej vzájomnosti a bratstva začo poďakovanie patrilo prezidentovi Lukašenkovi. Desiaty, o ktorom píšem bol v Kyjeve. Za nového predsedu Medzinárodného slovanského výboru tam bol zvolený vysokoškolský profesor a poslanec Ukrajinského parlamentu Nikolaj Fjodorovič Lavrinenko, ktorý bude predsedať ďalších päť rokov. Nový predseda nás srdečne privítal a ospravedlnil sa za nedostatky v organizácii, nakoľko vláda Ukrajiny im odmietla pomôcť. Správu o doterajšej činnosti predniesol odstupujúci predseda pán RNDr. Jan Minář DrSc. z Prahy, ktorý je aj podpredsedom Medzinárodného slovanského výboru a predsedom Slovanského výboru Českej republiky.

Vo svojom vystúpení zdôraznil, že slovanský svet združuje 330 mil. obyvateľov, potomkov slávnej a bohatej kultúry. Dvadsiate storočie bolo pre Slovanov úspešné a podarilo sa odbiť útoky na ich ovládnutie. Víťazstvo v II. svetovej vojne dalo podnet k rozšíreniu vzájomnosti a pomoci.

Studená vojna nás opäť rozdelila a mení aj históriu II. sv. vojny. Znižuje zásluhy Slovanov, ktorých padlo 35 mil. a glorifikuje zásluhy Západu, ktorý sa k vojne pridal na jej konci. Postupne vracia mapu Európy do polohy pred I. sv. vojnou. Rozpadá sa Juhoslávia, ZSSR, ČSR, vznikajú nové štáty. Zavádza sa nadnárodné hospodárstvo kapitálu s pojmom globalizácia, čo je vláda súkromných kapitálových spoločnosti. Likvidujú sa mnohé podniky, zlikvidovalo sa poľnohospodárstvo, amerikanizácia ničí našu kultúrnu tradíciu a zvyky. Hlavným cieľom nie je človek, ale zisk.

Slovanské národy začínajú vymierať a podarilo sa ich dostať proti sebe. Podľa známej pravdy rozdeľuj a panuj. Vzrastá vysťahovalectvo.

Všeobecná kríza kapitalizmu, ktorá nastala dáva možnosť znovuzjednotiť Slovanstvo. Dôvod je ten, že Západ vidí východisko z krízy v obsadení bohatstva, ktoré je u Slovanov a jeho zabratí. Teoretici tvrdia, že ak ovládnu Slovanstvo, ovládnu svet. Len naša vzájomnosť to môže zastaviť. Novú etapu v našich vzťahoch začal VII. zjazd v Prahe, ktorý dal zelenú rozvoju vzájomných vzťahov a našej pôvodnej kultúry. Aj preto bol Všeslovanský výbor v Grunwalde v Poľsku, kde bola spomienka na 600 rokov víťazstva Slovanov nad nemeckými rytiermi, kde bolo zastavené ich ťaženie na východ.

V správe ďalej konštatoval, že u západných Slovanov sa objavujú nové organizácie slovanskej vzájomnosti (panslovanstvo). Už sa objavili také organizácie aj na Slovensku, toto nesmieme dopustiť, lebo je to zámerný rozkol dovnútra Slovanstva, ktorý musíme zastaviť. Svoje vystúpenie končil prehlásením, že sme v práve a preto zvíťazíme.

Predsedajúci zdôraznil, že X. zjazd sa koná v kríze, ktorú vyvolali ľudia, aby zničili národné ekonomiky a duchovno. Chcú likvidovať už aj pravoslávie nielen katolicizmus. Cieľ toho je spustnutá duša a poslušný človek. Porno, voľný sex má rozvrátiť rodinu. Podobná deštrukcia sa diala aj pred II. sv. vojnou, tak aj teraz, tajná svetová vláda dvíha Hitlera. Už horším človekom sa stáva Stalin než on. Chystajú rozvrátiť Bielorusko, Ukrajinu a nakoniec aj Rusko. Zatiaľ tieto útoky sa odrážajú.

Naša delegátka Dagmar Bollová vo svojom vystúpení vyzdvihla našich vedcov Kollára a Šafárika, čo začali so slovanskou vzájomnosťou. Postavila otázku, či budeme subjektom alebo objektom globalizácie. Vlastenectvo treba dvíhať v rámci Slovanstva nielen v rámci svojho národa. Anglo-masonská idea je Slovanov dostať proti sebe a geopoliticky rozložiť, a preto pre budúcnosť je naša spolupráca nevyhnutná.

Veľmi hodnotný príspevok predniesol šéf poľskej delegácie profesor Boleslaw Tejkowski pod názvom: „Slovanská idea integrácie slovanského sveta“.

Táto zvučí v tom, že Slovania sme ako jedna rodina – 15 bratských národov. Pocit bratstva je naša sila pri plnení tohto hesla. Atmosféru umocňuje aj slávny génius loci Kyjeva. V začiatkoch našej histórie bol centrom integrácie východných Slovanov v Kyjevskej Rusi. Nech tento duch zjednotí nás do slávnej veľkej Slávie, lebo to chce a potrebuje pocit zodpovednosti za osud Slovanov, ktorých ohrozuje nástup globalizácie. Sme záchranou zároveň aj pre iné národy, ktoré nechcú globalizáciu, ale mier, spravodlivosť a svojbytnosť. V tom je výraz univerzálnosti našej idei aj jej sila. Naša idea vyrástla z citu spolupatričnosti, spoločných etnografických koreňov, záujmov a cieľov rozvoja všetkých slovenských národov. Spolu predstavujú slovanský svet a nedeliteľný celok, jeden civilizovaný priestor, ako jeden zvrchovaný národ.

Slovanská idea je potrebná k ochrane pred vojnou. V spojení máme šancu na víťazstvo a tiež na hospodársky rozvoj. Grunwald to dokázal. Tam sme zadržali germánsku genocídu smer východ. No naši vládni predstavitelia na tieto oslavy nepozvali prezidentov Ruska, Ukrajiny ani Bieloruska hoci sme vládu o to žiadali. Prijali sem tam vážnu výzvu, v ktorej žiadajú splniť odkaz hrdinov Grunwaldu - zjednotiť Slovanstvo a založiť euroazijskú Sláviu. Vyzval účastníkov podporovať túto myšlienku, lebo oficiálne kruhy sa tomu bránia. Napr. chceli postaviť vo Varšave pamätník 600 rokov bitky u Grunwaldu, nepodarilo sa. Bola zábrana EÚ. Ľahšie to bolo v roku 1910, kedy za Rakúsko-Uhorska pamätník bol postavený.

Všeslovanským zjazdom v roku 1848 v Prahe sa začalo medzinárodné slovanské hnutie. Zjednotilo nás v boji za slobodu Slovanov. Vojna Rusko-Turecka, Balkánske vojny a I. sv. vojna priniesli nezávislosť porobeným Slovanom. Ďalšie zjednocovanie nastalo v boji proti Hitlerovi. Je veľa analógie medzi dobytím Berlína a Grunwaldu. II. sv. vojna bola proti Slovanom a za ich zničenie. Od júla 1941 vznikali slovanské výbory vo svete. Viedol ich antifašistický Všeslovanský výbor v Moskve. Svet je zaviazaný Slovanom za porážku Hitlera. To, že sme sa stretli v socialistickom spoločenstve nám umožnilo zosilnieť, vyzbrojiť sa a dosiahnuť progres sveta vrátane kozmu.

Západ pripravujúc sa na globalizáciu vedel, že zjednotené Slovanstvo neporazí. Preto urobil všetko, aby so zavedením trhového hospodárstva v našich štátoch sa rozbila jednota slovanského sveta a nastala dezintegrácia. Začali stavať jeden národ proti druhému, zvlásť proti Rusku. Takto zrežírované politické premeny zničili to cenné od Berlína, jednotu Slovanov ako základ nezávislosti. Rozbili ZSSR a s agresiou aj Juhosláviu. Dezintegrácia priviedla podrobenie Poľska k Západu. Ďalšie slovanské krajiny boli vtiahnuté do NATO a EÚ proti Rusku. Robia aj nemožné za podrobenie Bieloruska a Ukrajiny.

A čo ponúkajú tým, ktorí sú už v EÚ? Predovšetkým denacionalizáciu a premenu na nadnárodné regióny druhej kategórie. Ponúkajú zabratie ich ekonomík západným kapitálom, tj. okrádanie slovanských nácií o ich skúsenosti. Zväčšia vývoz svojich tovarov na naše územia pripraviac milióny našich ľudí o prácu a prinútia ich emigrovať k ním. Dajú profesionálnu armádu pod vedením NATO, aby bojovala za ich záujmy. Banky berú cudzie organizácie a vlastníci peňazí vykúpia našu zem. Nemci chcú vziať poľské železnice a letiská. Slovákom už zobrali telefón a spoje a prídu na rad ďalšie rezorty zamerané proti Rusku. Už je snaha postaviť základne v Čechách, Poľsku, Bulharsku, v Kosove už stojí.

Poľský delegát prehlásil, že po doterajších skúsenostiach už nikdy viac, nikto Poliakov proti bratom Rusom bojovať nedostane. Najviac západniarov hnevá naša slovanská idea, preto ju začali ničiť. Tvrdia, že je zastaralá a nemá nič spoločne s realitou. Podľa nich je otázne, či Slovanstvo existuje ako celok. Vymýšľajú sa pseudoteórie o mongolskom, škandinávskom, germánskom, keltskom pôvode Slovanov. Napr. ak sa Poliaci hlásia k Slovanstvu je to zlé a hanlivé akoby už nepatrili k Západu. Podľa ich mienky, Poliakov už nič nespája s nejakým Slovanstvom, sú západným národom. Zmysel tejto propagandy je, aby zabudli na svoju príslušnosť.

Pre rozdelenie poľského národa vymyslia neexistujúce národnosti: Košubov, Silercov, Mazurov a nevadí im, že sú to historické plemená a krajové názvy. Tak postupovali aj fašisti. Pre rozdelenie srbskej nácie západná propaganda vymyslela neexistujúci národ Kosovanov, aby zdôvodnili oddelenie Kosova od Srbska a urobili tam najväčšiu vojenskú základňu v Európe pre USA. Kosovo sa musí vrátiť Srbsku, to oni veľmi dobre vedia a nepomôže im ani žiadne cigánstvo.

Nové vedecké bádania objavujú oveľa staršiu históriu slovanských národov ako nám ju vymysleli Germáni a vnucovali vyučovať ju v školách. Každý, kto išiel v histórii ďalej než bolo vymyslené sťahovanie národov bol nacionalista a nevzdelanec. Tak tomu bolo v každom slovanskom štáte. Posledná štúdia srbských vedcov zhrnutá v knihe Kosovo a Metochia jasne dokazuje z franských prameňov, že Srbi sa zúčastnili bojov proti Frankom na strane slovenského kniežaťa Sama, ktorý vládol v rokoch 623-658. V tomto zväzku pomáhal knieža Lužických Srbov Dervan. Slovenské impérium, ktorému vládlo slovenské knieža Samo sa uvádza aj pod názvom „Imperium Surbiorum“ a rozprestieralo sa cez východné Nemecko, Česko, Poľsko Slovensko, Slovinsko a Chorvátsko. Takýchto objavov bude stále pribúdať a nepomôžu klamstvá západné. Napriek ním slovanská idea silnie, pocit bratstva a nevyhnutnosť zjednotenia pokračuje.

Za tým cieľom sa organizujú konferencie na tému slovanskej filozofie, festivaly slovanskej piesne a poézie, ktoré sa rozširujú už na úroveň okresov a miest. Životaschopnosť našej idei, rastúci záujem o Slovanstvo sťažujú našim oponentom zamlčovanie Slovanov a organizujú rôzne pseudoslovanské skupiny, demonštrujú svoju podporu nám no len preto, aby ich odtiahli od ďalšieho zjednocovania. Preto zosilňujú protiruskú propagandu, mrhajú milióny proti Bielorusku, predstavujú ich ako imperialistov. Ohovárajú vlády aj politikov a ničia spoločne pamätníky na históriu (analógia so Svätoplukom).

Toto nás utvrdzuje v tom, že Západ vykonáva na Poliakoch sociologický experiment až pokiaľ možno ohlupovať ich národ a vytvárať v ňom rusofóbiu a dostať tieto národy proti sebe a tak využiť Poľsko na agresiu proti Rusku.

V západnej stratégii rozrušenia jednoty Slovanov je toto na prvom mieste. Je to pokračovanie pruskej doktríny proti nám, čo využili aj nacisti. Z toho treba pre nás vyvodiť tento odkaz: „Nedopustiť vnútornú roztržku Slovanstva a postaviť jedných proti druhým, to by bol náš koniec“. Aj preto za hlavný cieľ si dali zjednotenie Poliakov s Rusmi, lebo to je základ našej integrácie. O tom, že vlády obidvoch štátov sa stretli sme boli svedkami koncom minulého roku.

Pre tento vážny cieľ, ktorý je hlasom srdca aj rozumu sa treba spojiť a sledovať ho. Poľsko-ruské priateľstvo treba rozširovať, lebo Poľsko vo zväzku so Západom slabne, ale s Východom silnie. Dôkazom je Grunwald, po ktorom v spojení s Ruskom bolo Poľsko najsilnejšie. Patríme k slávnemu slovanskému svetu, patrí nám najbohatšia časť Európy, je na 330 miliónov. Sme mladosť civilizácie. Spolu sme silní a neporaziteľní. Toto nám dáva istotu a perspektívu rozvoja, čo nemôžeme mať v mimoslovanskom svete.

Úloha Slovanstva – dať svetu našu civilizáciu, spoluprácu národov, mier, tvorivosť a spravodlivosť. Ďalej sme povinní vzkriesiť civilizované duchovno a jeho rozvoj v záujme humánneho človeka spätého s prírodou a humanitou. Naša civilizácia musí obnoviť princípy spravodlivého sociálneho systému, ktorý nepozná agresiu a ovládnutie cudzieho. Takýto systém je povolaný vymeniť vo svete kapitalizmus a globalizmus. Slovanstvo musí rýchle odhaliť genocídu globalizmu, tak ako pred 65 rokmi odhalili genocídu fašizmu. Je to veľká úloha, jej splnenie žiada naše spojenie. Preto vyzýva: „Slovania nesporte sa, nerozdeľujte sa, chráňte našu posvätnú jednotu“. Pripravme naše národy a štáty k integrácii do veľkej a posvätnej Slávie.

Vystúpenie delegáta Srbska: Prehlásil, že sa uzatvára genocída ich národa, keď po bombardovaní ich vlasti radioaktívnymi zbraňami sa šíri v tejto oblasti rakovina. Už 50% zasiahnutej populácie vrátanie vojsk NATO, ktoré sa tam zúčastňovali ochorelo na túto diagnózu. Príklad nás Srbov svedčí o tom, ako sa nás boja, ako nás rozdeľujú a ničia, lebo sme boli neporaziteľní, keď sme boli spolu.

Delegát z Ukrajiny: Prehlásil vo svojom vystúpení, že majú naštepení svoj fašizmus vnútorný, umelo vnesení agentmi, čo chcú ich postaviť proti rodným bratom Rusom. No toto sa nestane – odhalili sme vás. Nás na Ukrajine bolo 56 miliónov. Po vyhlásení samostatnosti je nás len 46 miliónov. Rozdiel robí na Západe otrokov, chudoba sa rozširuje a život sa kráti. Neničíte len náš život, ale aj kultúru, históriu a pamäť novej generácie a štvete nás proti sebe. Toto zlo musí byť porazené. Náš Slovanský výbor sa stáva národnou diplomaciu. Menom tohto výboru aj národné orientovaných strán ako aj silného antifašistického hnutia prizýva zjazd bratské národy proti novodobému fašizmu, ktorý sa volá globalizáciu.

Druhý deň sa jednanie rozdelilo do sekcií, bolo ich celkom 14. Ja som pracoval v sekcii číslo 8 medzinárodný tribunál proti priestupkom mieru a ľudskosti.

Tento tribunál sa konštituoval na základe uznesenia Európskeho mierového výboru, ktorý vo svojom uznesení konštatoval, že chceme Európu vzájomne bezpečnú a mierovú. Mier možno zachrániť len ak USA a NATO s genocídou a rozkazovaním v našich štátoch prestanú. Nezaujíma ich nič len zisk. Tlačia bezcenné papiere, ktoré prinášajú infláciu a chudobu, podmaňujú si ďalšie štáty. Za takto páchanú genocídu nie je súdený v Haagu žiadny človek zo Západu. Haagský tribunál musí byť rozpustený, lebo je protislovanský a neobjektívny. Bude preto založený v roku 2011 nový tribunál. Ten bude súdiť priestupky proti mieru a ľudskosti. Tento nový tribunál sa už v súčasnosti konštituuje a nezastaví ho ani mlčanie novinárov o tomto fakte. Európsky mierový výbor spolu so Slovanským výborom prijal radu zásadných dokumentov, o ktorých naša sprivatizovaná tlač nemôže informovať, preto spomeniem aspoň niektoré:

1.      Protest proti nezákonnej agresii vojsk NATO v Juhoslávii.

2.      Protest proti odtrhnutiu Kosova, ktoré zrealizovali aj proti uzneseniu Rady bezpečnosti OSN a proti medzinárodnému právu. To sa rovná sile druhého Mníchova.

3.      Zastali sa Lužiských Srbov proti plazivej germanizácii a rušeniu ich škôl.

4.      Protest proti zákernému rozširovaniu paktu NATO smerom na východ.

5.      Odmietajú cudzie vojenské základne na území slovanských štátov.

6.      Odsúdili použitie radioaktívnych látok v Srbsku, čím sa urán zaniesol aj do susedných štátov.

7.      Ostro protestovali proti zbúraniu 107 pravoslávnych chrámov v Srbsku, čo je genocída kultúrna.

Tieto protesty dostali všetky vlády sveta. 19. novembra 2010 zasadal v Lisabone Svetový kongres mieru a tam bola odsúdená nelegitímnosť Haagu. Na otázku, čo bude súdiť tento nový tribunál, odpovedá predseda jeho prípravného výboru profesor Jaščenko, pracovník Ruskej akadémie pri prezídiu Ruskej federácie: Budeme súdiť účasť na teroristických akciách, porušovanie zákonov vojny, únosy, vraždy civilov, ničenie kultúrnych, duchovných a historických hodnôt, napadnutie druhých štátov, genocídne vraždy, použitie nepovolených zbraní.

Krízu nemôže vyriešiť západná pakultúra, lebo je vyvolaná zámerne. Jej cieľom je zisk, aj keď seba nazývajú sociálnou spoločnosťou. Krízu spravuje banda oligarchov na úkor ľudu, preto im porástli zisky o 200 %. Aj preto ostatné delegácie podporili túto myšlienku a súhlasili s tým, že len vôľa Slovanov spojiť sa nás môže zachrániť.

Zjazd vyhlásil rok 2011 Rokom Slovanstva.

Záver sa niesol v intenciách slov Ľudovíta Štúra z roku 1835: „Z tejto temnej noci, keď všetci na seba vospol pozabudli, iba kedy-tedy zaznie sťa zo sna hlas pripomínajúci náš spoločný pôvod a je to hlas, v ktorom spiace ľudstvo začuje ducha Slovanstva“. Ja len pridávam, nech sa tak stane už v roku 2011, ktorý zjazd vyhlásil za Rok Slovanstva.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/old/SLAVIA_MATKA_SLOVANOV_OZIVA__6.html#ixzz3UykrqyqW

Views: 458 | Added by: joefrisco1 | Tags: Všeslovanský zjazd. | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar

Log In

Search

Calendar

«  March 2015  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Entries archive

Site friends

 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 •   «EUROPE»

    «AMERICA»

    «POLSKA»

    «РОССИЯ»

    «CHINA»

    «ON FACEBOOK»